Công đoàn vệ sinh công nghiệp Cleanhouse bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2018

 
Hotline vệ sinh công nghiệp cleanhouse việt nam
Công đoàn vệ sinh công nghiệp Cleanhouse bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2018
Đăng lúc: 16/03/2015 11:03
BCH Công Đoàn Cleanhouse Việt Nam sẽ tiến hành đại hội kết thúc nhiệm kỳ cũ và tiến hành bầu lại Ban chấp hành khóa mới trước ngày 30/03/2015;
CÔNG ĐOÀN CLEANHOUSE VIET NAM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Số: 03 /CVCĐ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
                                                                      Hà Nội, ngày 16 tháng  03   năm 2015
 
THÔNG BÁO
                                      (V/v: Bầu cử BCH Công đoàn khóa 2015 – 2018 )
 
- Căn cứ cuộc họp trù bị của BCH Công Đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Nhà Sạch ( Cleanhouse Viet Nam Co., LTD )  ngày 14/03/2015.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Nhà Sạch đến thời điểm hiện tại.
BCH Công đoàn Cleanhouse Việt Nam xin thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty như sau:
 
I.BCH Công Đoàn  Cleanhouse Việt Nam sẽ tiến hành đại hội kết thúc nhiệm kỳ cũ và tiến hành bầu lại Ban chấp hành khóa mới trước ngày 30/03/2015.

II. Về cơ cấu nhân sự BCH Công Đoàn Cleanhouse khóa mới như sau:

1. Số lượng BCH khóa mới: dự kiến  12  đồng chí, trong đó gồm 1 Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch, 9 ủy viên.
2. Số lượng phân bổ như sau: Khu vực Hà Nội 06 đồng chí, Khu vực Hồ Chí Minh 04 đồng chí, các tỉnh thành khác 02 đồng chí
 
III. Thời gian dự kiến, hình thức đề cử, bầu cử và thể thức bầu cử:
1.Hình thức đề cử:
- Các đơn vị đề cử  ứng cử viên với Giám sát quảng lý trực tiếp. Giám sát tiếp nhận, xem xét , chọn lọc  gửi lại danh sách đề cử cho BCH Công đoàn
2. Thời gian bầu cử:  Trong 02 ngày 25/03/2015 và 26/03/2015
3. Hình thức bầu cử:  Bỏ phiếu trực tiếp
4. Thể thức bầu cử:
a. Cán bộ công nhân viên thuộc quản lý khu vực nào thì bầu cử ở khu vực đấy. 
b. Tiến hành bầu cử: Sau khi có danh sách ứng cử và đề cử chính thức.
- Mỗi cán bộ công nhân viên sẽ nhận được một lá phiếu, trong đó có ghi đầy đủ họ tên các thành viên được bầu vào BCH. Sau đó mỗi người được phép gạch tên theo tỷ lệ và bỏ vào hòm phiếu do Giám sát trực tiếp mang đến
- Chi tiết như sau:
* Khu vực Hà Nội: danh sách phiếu bầu có 12 đồng chí, gạch bỏ 6 đồng chí.
* Khu vực Hồ Chí Minh: danh sách phiếu bầu có 10 đồng chí, gạch bỏ 06  đồng chí.
* Các tỉnh khác: danh sách phiếu bầu có 5 đồng chí, gạch bỏ 03 đồng chí.
- Mỗi CBCNV chỉ được 01 phiếu bầu/ khu vực.
 
IV. GHI CHÚ.
1. Phiếu bầu không thực hiện đúng quy định trên thì lá phiếu đó coi như không hợp lệ và bị loại bỏ.
2. Gửi kèm theo thông báo là danh sách các đồng chí được đề cử trong cuộc họp trù bị ngày 14/03/2015. Các khu vực bầu cử và cá nhân có quyền ứng cử hoặc đề cử hoặc từ chối vào BCH công đoàn trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo.
3. Cán bộ phụ trách và chỉ đạo các khu vực bầu cử:
- Chỉ đạo và điều hành chung: Bà Hoàng Thị Lan Anh – Chủ tịch Công đoàn.
- Khu vực Hà Nội: Ông Nguyễn Đại Dương – Tổng giám sát 
- Khu Vực Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng 
- Các tỉnh khác: Ông Đỗ Đình Cường – Giám sát các tỉnh
4. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban điều hành hoặc Phòng Hành Chính Nhân Sự 
   Điện thoại: 0433.212.666

 
Nơi nhận:                                                           BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
 
- BCH Công đoàn;                                                                CHỦ TỊCH
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban liên quan;
- Toàn thể CBCNV;                                                               Đã ký
- Lưu HCNS.                                                              Hoàng Thị Lan Anh
 
 
                 
                        
 
         
 
Công ty vệ sinh | Dịch vụ vệ sinh | Tạp vụ văn phòng | Dịch vụ giặt thảm | Dịch vụ giặt ghế | Vệ sinh văn phòng | Tạp vụ công ty
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]