11/12/2018

CleanHouse Việt Nam khai trương trung tâm đào tạo làm sạch xuất khâu lao động đi nước ngoài

Trung tâm đào tạo làm sạch thuộc Công ty Cleanhouse tổ chức khai trương giúp công nhân vững tay nghề thành thục chuyên môn nghiệp vụ

CleanHouse Việt Nam khai trương trung tâm đào tạo làm sạch xuất khẩu lao động đi nước ngoài

1. NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Xuất phát từ sự biến động không ngừng của thị trường ngành dịch vụ làm sạch với những kiến thức mới cập nhật và thay đổi liện tục của vệ sinh công nghiệp, để có thể vượt qua những khó khăn thử thách đòi hỏi phải có đội ngũ nhân sự tốt đủ khả năng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ của doanh nghiệp, hàng năm các doanh nghiệp luôn có nhu cầu làm sạch môi trường, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cấp bậc thợ .

Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp, bên cạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Đào tạo nâng cấp bậc thợ  do Công ty TNHH TM và DV TH Nhà sạch tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu doanh nghiệp.

                                           

                                              Thiết bị vệ sinh công nghiệp

2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

(1) Chương trình đào tạo nâng cấp tay nghề bậc thợ

(2) Chương trình vệ sinh 1 lần

(3) Chương trình vệ sinh hàng ngày

Và các chương trình khác theo yêu cầu của doanh nghiệp

                                   Dụng cụ trang thiết bị hiện đại

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Theo yêu cầu của doanh nghiệp trên cơ sở tư vấn của Trung tâm đào tạo do Công ty Cleanhouse tổ chức

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Là các chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp nên trung tâm cần hiểu rõ về thực trạng, đặc điểm sản xuất kinh doanh hoạt động, yêu cầu đào tạo. Để thực hiện tốt, có chất lượng và sát với yêu cầu của từng doanh nghiệp, chương trình đào tạo phải thông qua các bước thuộc quy trình sau đây:

 

Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, trung tâm có thể thực hiện dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp sau khóa đào tạo để triển khai áp dụng

5. GIẢNG VIÊN

Là đơn vị của công ty Cleanhouse, trung tâm được thừa hưởng nguồn nhân lực với trên 30 cán bộ chuyên trách thuộc các chuyên ngành về đào tạo nhân sự . Đồng thời, trung tâm còn có đội ngũ cộng tác viên dày dặn kinh nghiệm đang làm việc trải rộng trên khắp cả nước.

 


Liên hệ dịch vụ

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

Clean house Vietnam co.,ltd